Hamburg-Lotsen*
välkomnar dig till en av Tysklands vackraste städer.

  • Önskar du ett så stressfritt besök som möjligt av Hamburg

  • Undvika ett oändligt sökande på nätet

  • Önskar du en guide vid din sida

  • Eller bara ett trevligt sällskap

  • Vi möter upp dig/er, på flygplatsen, på hotellet eller på järnvägsstationen…

Hamburg Lotsen erbjuder dig ett individuellt anpassat program.

Kom och upplev den fria och hanseatiska staden Hamburg. Upptäck staden med en kunnig Guide som ger dig ett personligt anpassat och intressant program. Våra guide tjänster finns tillgängliga i flera språk. Du kan gärna ringa oss eller skriva oss ett email på tyska eller engelska för ytterliggare information.

* En lots är, inom sjöfarten, för det mesta en nautiker av stor praktisk erfarenhet som känner till bestämda farvatten så noga att han kan leda skeppens ledare säkert inom speciellt svåra områden.

För Hamburg-Lotsens gäster betyder detta att vi känner till Hamburg så väl att vi kan leda dig och dina gäster effektivt genom Hamburg så att du kan njuta av ditt uppehåll.